Số liệu này được công bố trong báo cáo mới nhất của Aon Benfield, tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực môi giới tái bảo hiểm và tư vấn sử dụng vốn.

Vốn của thị trường tái bảo hiểm toàn cầu tăng do tác động của các nguồn vốn từ bên thứ ba chảy về thị trường tái bảo hiểm như các quỹ đầu cơ, quỹ hưu trí nhàn rỗi và sự gia tăng hoạt động khai thác tái bảo hiểm toàn cầu, báo cáo của Aon Benfield nhận định.

Các cty sẽ được hưởng lợi vì nguồn vốn bổ sung 100 tỷ USD tiếp tục chảy vào thị trường tái bảo hiểm trong 5 năm tới, ông Bryon Ehrhart, Chủ tịch của Aon Benfield Analytics cho biết.

Mặc dù, tổng vốn thị trường tái bảo hiểm toàn cầu tăng nhưng vốn nhiều cty tái bảo hiểm hàng đầu giảm. Tuy nhiên, theo TS Torsten Jeworrek, thành viên Ban Lãnh đạo điều hành Munich Re, một số cty tái bảo hiểm hàng đầu như Munich Re vẫn tin tưởng vào sự ổn định trong việc tái tục các hợp đồng tái bảo hiểm vào tháng 1/2014.

Tái bảo hiểm vẫn rất quan trọng đối với nhiều cty bảo hiểm gốc vì sự gia tăng nhu cầu đối với các giải pháp tái bảo hiểm thiết kế đặc thù riêng cho từng cty bảo hiểm gốc. Nguồn vốn sẽ chỉ chủ yếu chảy vào các dịch vụ tái bảo hiểm thảm họa như bảo hiểm các tổn thất bão, lốc ở thị trường Mỹ, Tiến sỹ Jeworrek lưu ý./.

H.C (HHBH)