Hội NGhị

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2014, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã giải ngân được 3.346 tỷ đồng, nâng tổng số tiền giải ngân của toàn dự án đến thời điểm này lên 22.459 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2104, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành và được Bộ GTVT phê duyệt 3 dự án đầu tư: Cây Chanh – Cầu 38, Đồng Xoài – Chơn Thành và 14 cầu thuộc tỉnh Bình Phước.

Đối với các dự án trái phiếu khu vực phía Bắc, gồm: Tuyến tránh Ngân Sơn, tuyến tránh Nà Phặc, Chợ Mới – Ngã ba Trung Sơn, dự án Cầu Bình Ca và đường dẫn đầu cầu, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Thủ tướng Chính phủ cho sử dụng nguồn vốn dư của các dự án qua Tây Nguyên để sớm đầu tư nhằm nối thông đường Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, chất lượng các dự án đang triển khai xây dựng cơ bản đảm bảo yêu cầu. Ngoài việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định, Ban QLDA đã chủ động thành lập Tổ chuyên gia Tư vấn chất lượng, gồm một số chuyên gia trong nước và chuyên gia Cuba có nhiều kinh nghiệm thực tế để kiểm tra chéo lại các tư vấn khác nên chất lượng dự án được kiểm soát tốt. Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cũng thường xuyên kiểm tra hiện trường và đánh giá chất lượng dự án cơ bản đảm bảo yêu cầu. Trong quá trình triển khai còn một số tồn tại nhỏ đã được Ban chỉ đạo khắc phục, sửa chữa kịp thời./.

Tin và ảnh: Trí Dũng