đường

Ảnh: TL.

Cụ thể, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn quyết định tạm dừng chạy đôi tàu SNT1/SNT2 tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang. Trong đó, tạm dừng tàu SNT2 Sài Gòn - Nha Trang xuất phát các ngày 9-12/5 và 16-19/5, tức trong các ngày từ Chủ nhật đến thứ Tư.

Chiều ngược lại Nha Trang - Sài Gòn, tạm dừng tàu SNT1 xuất phát các ngày 10-13/5 và 17-20/5, tức các ngày từ thứ 2 đến thứ 5; tạm dừng tàu SNT5 xuất phát các ngày 16, 23/5.

Ở khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng tạm dừng chạy đôi tàu SP3/SP4 tuyến Hà Nội - Lào Cai. Tàu SP3 tạm dừng chạy các ngày thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 7/5/2021; tàu SP4 tạm dừng chạy các ngày Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 9/5/2021.

Tuyến Hà Nội - Vinh, tạm dừng chạy tàu NA2 xuất phát ga Vinh từ ngày 6/5/2021; Hành khách chuyển sang đi tàu SE6 xuất phát tại ga Vinh lúc 21h43. Chiều Hà Nội - Vinh, tạm dừng chạy tàu NA1 từ ngày 7/5/2021.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tạm dừng chạy tàu LP7 Long Biên - Hải Phòng và tàu HP2 Hải Phòng - Hà Nội từ ngày 7/5/2021; tạm dừng chạy tàu LP3 Long Biên - Hải Phòng và LP8 Hải Phòng - Hà Nội từ ngày 10/5/2021.

Hành khách có vé đi các tàu trên vào các ngày tàu tạm dừng chạy trả vé tại ga trước giờ tàu chạy và không mất phí trả vé./.

Văn Nam-Trí Dũng