gao xk

Việc đặt cọc bảo đảm thực thi giấy phép hạn ngạch gạo là 30 Euro/tấn. Ảnh: TL

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), ngày 7/5/2021, EU đã ban hành Quy định thực thi (EU) 2021/760 sửa đổi Quy định thực thi (EU) 2020/761 và (EU) 2020/1988 liên quan đến hệ thống quản lý một số hạn ngạch thuế quan có giấy phép và bãi bỏ Quy định thực thi (EU) 2020/991.

Quy định thực thi (EU) 2021/760 có hiệu lực từ ngày 11/5/2021, riêng đối với gạo nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam trong hạn ngạch thuế quan theo EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, việc phân bổ và thực thi hạn ngạch thuế quan của EU dành cho Việt Nam đối với 80.000 tấn gạo/năm theo Hiệp định EVFTA. Trong đó bao gồm 20.000 tấn gạo xay, 30.000 tấn gạo xát và 30.000 tấn gạo thơm với 9 giống: Jasmine 85, ST 5, ST 20, nàng hoa 9, VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, tài nguyên chợ đào.

Tố Uyên