EVN

EVN bổ sung thêm 560 MW vào hệ thống điện quốc gia. Ảnh: TL

Các tổ máy đã đưa vào vận hành trong nửa đầu năm 2017 gồm: 4 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn (65 MW/tổ) và tổ máy 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 (300 MW). EVN và các đơn vị thành viên đang bám sát tiến độ của những dự án trọng điểm khác.

Đối với dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận), Tổng công ty Phát điện 3 và các nhà thầu đã tiến hành đốt than lần đầu với tổ máy 2 (Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4) và dự kiến hòa lưới điện trong tháng 7.

Đối với các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), EVN đã trình Bộ Công thương hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 và điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư dự án cơ sở hạ tầng.

Các dự án thủy điện như: Thủy điện Thác Mơ mở rộng, Thủy điện Đa Nhim mở rộng cũng đang bám sát tiến độ, trong đó Thủy điện Thác Mơ mở rộng đã đưa nước vào đường hầm để chuẩn bị phát điện trong tháng 7.

Với các dự án điện mặt trời, sau khi được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, EVN đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư đối với 2 dự án điện mặt trời Phước Thái (200 MW), Sông Bình (200 MW). Tập đoàn cũng đã trình Bộ Công thương xem xét bổ sung 2 dự án điện mặt trời tại Thủy điện Trị An (126 MW) và Thủy đện Sê San 4 (49 MW) vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh./.

Bùi Tư