Ngày 15/3, Bộ Y tế đã có Quyết định số 616 đính chính quyết định số 604 ngày 14/3 "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19". Trong đó, Bộ Y tế nêu rõ F0 hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà.

Theo đó tại Quyết định 616, Bộ Y tế đính chính một số nội dung trong "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19" được ban hành tại Quyết định số 604 ngày 14/3/2022.

F0 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà
F0 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà. Ảnh: TL.

Cụ thể, tại Điểm a, mục 5.4 "a) Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác", đính chính thành: “Người mắc Covid-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà".

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn đính chính mục 5.1.3 "Người lớn (trên 16 tuổi)" thành "Người trên 16 tuổi". Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3.

Trước đó, ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định 604 "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19" trong đó có nội dung tại điểm 5.4 "a) Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác".

Tuy nhiên nội dung này gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Trước việc dư luận có nhiều cách hiểu này, tối ngày 14/3, Tổ biên tập hướng dẫn đã điều chỉnh lại một số điểm tại Quyết định 604 và hôm nay 15/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định 616 đính chính lại Quyết định 604./.