HCM

Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu cho DN. Ảnh: Minh Ngọc

Tổng cục Hải quan ghi nhận, trong một tháng trở lại đây (từ 15/7 – 15/8/2021), số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia (NSW) xấp xỉ 60.000 hồ sơ với khoảng gần 500 doanh nghiệp (DN) tham gia.

Với kết quả nêu trên, lũy kế tính đến 15/8/2021, 13 bộ, ngành được chính thức triển khai 226 thủ tục hành chính trên NSW, với hơn 4 triệu hồ sơ của gần 49.000 DN được tiếp nhận, giải quyết.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của DN, từ nay đến cuối năm 2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành tích cực triển khai kết nối giải quyết thủ tục hành chính trên NSW theo kế hoạch đề ra của Chính phủ.

Điển hình, mới đây, Tổng cục Hải quan có chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc hỗ trợ Bộ Y tế triển khai thí điểm kết nối 5 thủ tục về trang thiết bị y tế tham gia NSW từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

5 thủ tục được thí điểm là thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng./.

Ngọc Linh