Ảnh minh họa.

Việc cải thiện môi trường tại Vĩnh Long nằm trong Dự án “Cải thiện sinh kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng” (gọi tắt là dự án LIBRE) do Chính phủ New Zealand tài trợ.

Ngài Haike Manning, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam cho biết, New Zealand rất vui mừng được tài trợ cho dự án ý nghĩa này. Dự án LIBRE được triển khai tại Vĩnh Long sẽ góp phần cải thiện sinh kế cho nông dân thông qua phát triển nông nghiệp bền vững và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Dự án LIBRE sẽ tập trung triển khai các hoạt động cụ thể như: Nâng cao kiến thức và tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng các kế hoạch địa phương; tập huấn về phát triển kinh tế thị trường và chuỗi giá trị nông sản gia tăng; thực hiện mô hình cho vay bò quay vòng, mô hình tín dụng và khuyến khích các sáng kiến về chăn nuôi gia súc.

30.000 người dân hai huyện Vũng Liêm và Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) được hưởng lợi khi dự án triển khai, trong đó, 2.000 người sẽ được hưởng lợi từ các mô hình cải thiện sinh kế và tín dụng. Dự án sẽ ưu tiên hàng đầu cho đối tượng tham gia hộ nghèo mà phụ nữ phải gánh vác công việc chính.

Dự án sẽ triển khai trong 4 năm, từ năm 2013 - 2017./.

Dương Bình