Việc khai trương văn phòng tư vấn bảo hiểm đầu tiên tại Biên Hòa cùng các văn phòng tư vấn bảo hiểm và trung tâm phục vụ khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ giúp Generali Việt Nam tạo ra một nền tảng kênh phân phối vững chắc và xuyên suốt để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính và bảo hiểm lâu dài của khách hàng.

Với việc mở rộng địa bàn hoạt động, Generali Việt Nam tiếp tục tuyển dụng những nhân sự phù hợp cho đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp, cũng như nhiều vị trí kinh doanh khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Generali Việt Nam được Bộ Tài chính cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vào ngày 20/4/2011, sau hơn 2 năm hoạt động, Generali Việt Nam hiện đang phục vụ cho hơn 40.000 khách hàng cá nhân và thành viên của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước./.

H.C