Cụ thể từ 1/9/2013, giá bán buôn của các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu hóa lỏng đầu mối tại các kho cảng và đầu mối giao nhận tăng thêm từ 1.029.809 đồng/tấn đến 1.127.858 đồng/tấn, tương ứng với mức tăng 4,48% đến 5,12% so với tháng 8/2013.

Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh là 399,5 nghìn đồng/bình 12 kg, tăng 12 nghìn đồng/bình 12 kg, tương ứng với mức tăng 3,1%. Tại khu vực Hà Nội, mức giá đã điều chỉnh là 417 nghìn đồng/bình 12 kg, tăng 12 nghìn đồng/bình, tương ứng với mức tăng 3%.

Mức tăng giá cụ thể của một số doanh nghiệp kinh doanh khí dầu hóa lỏng đầu mối đã gửi hồ sơ đăng ký điều chỉnh giá đến Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính từ ngày 1/9/2013 như sau: Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội tăng 12.144 đồng/bình 12 kg; Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh cùng có mức tăng 12 nghìn đồng/bình.

Khi Luật Giá có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, các doanh nghiệp chỉ phải đăng ký giá khi điều chỉnh giá bán trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn Luật Giá có hiệu lực và để thu thập, tổng hợp, phân tích và dự báo giá thị trường trong nước và thế giới phục vụ công tác quản lý, điều hành giá được kịp thời, Cục Quản lý giá đã có Công văn số 1535/BTC-QLG ngày 29/1/2013 hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc diện phải đăng ký giá sẽ chuyển sang thực hiện kê khai giá. Tuy nhiên, vẫn khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký giá.

Với mức giá được điều chỉnh tăng mới, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng của 3 doanh nghiệp trên lần lượt ở mức: 417.120 đồng/bình; 401 nghìn đồng/bình và 398 nghìn đồng/bình 12 kg.

Hai doanh nghiệp còn lại gồm Tổng công ty khí Việt Nam – Công ty kinh doanh sản phẩm khí có mức tăng 13.534 đồng/kg, Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc tăng 12.358 đồng/kg. Mức giá LPG tương ứng sau khi đã điều chỉnh của hai doanh nghiệp này lần lượt là: 23.175.653 đồng/tấn và 24.034.175 đồng/tấn.

Báo cáo của Cục Quản lý giá cho thấy, từ ngày 1/9/2013, giá LPG trên thị trường thế giới (CP) tháng 9/2013 do Công ty Aramco của Ả rập công bố tăng bình quân 42,5 USD/tấn so với CP tháng 8/2013, từ 820 USD/tấn tăng lên 862,5 USD/tấn, tương ứng tỷ lệ tăng 5,18%.

Theo tính toán sơ bộ của Cục Quản lý giá: cố định các khoản chi phí khác không thay đổi so với tháng 8/2013, chỉ tính phần chênh lệch tăng do CP tháng 9/2013 tăng 42,5 USD/tấn so với tháng 8/2013, chi phí nhập khẩu LPG về Việt Nam, được tính trên giá nhập khẩu, có thể tăng khoảng 1.031 đồng/kg, tương ứng với 12.372 đồng/bình 12 kg.

Mức giá cụ thể được tính toán như sau:

Giá CP + Pre tăng

42,5 USD/tấn

Tỷ giá (tạm tính)

21.000 VND/USD

Thuế nhập khẩu

5%

Thuế VAT

10%

Tổng chi phí tăng/1 tấn

(45 x 21.000 x 1,05 x 1,1)

1.030.838 đ/tấn

Chi phí tăng/1 kg

(848.925 đ/tấn ÷ 1.000 kg)

1.031 đ/kg

Chi phí tăng/bình 12 kg

(849 đ/kg x 12kg)

12.372 đ/bình

Sau khi rà soát, đối chiếu lại mức đề nghị điều chỉnh giá của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý giá nhận thấy, mức giá LPG của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí tăng 1.127.858 đồng/tấn, cao hơn mức giá mà cơ quan này đã tính toán là 1.030.838 đồng/tấn. Tuy nhiên đối chiếu với bảng giải trình của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí, chi phí vận chuyển (Premium – Pre) đến các khu vực/địa điểm giao nhận tăng từ 89 USD/tấn lên 93 USD/tấn (tăng 4 USD/tấn).

Mức tăng này, theo giải thích của doanh nghiệp, là do giá Pre từ nước ngoài và các nhà máy trong nước (Dinh Cố và Dung Quất) tăng 10 USD/tấn từ tháng 7/2013, nhưng các hợp đồng mà Công ty Kinh doanh sản phẩm khí đã ký với khách hàng đến thời điểm này mới hết hạn. Vì vậy, để điều chỉnh mức Pre phù hợp với mức tăng từ tháng 7, các hợp đồng mới ký với khách hàng công ty có điều chỉnh tăng mức Pre lên 93 USD/tấn. Sau khi rà soát hồ sơ đăng ký giá của công ty trong tháng 9/2013, Cục Quản lý giá nhận thấy mức đăng ký này là phù hợp.

Đối với các doanh nghiệp còn lại, so với tính toán chi phí tăng lên của Cục Quản lý giá (khoảng 12.372 đồng/bình 12 kg), mức tăng giá của các doanh nghiệp từ 1/9 cơ bản là phù hợp với mức tăng giá CP trên thị trường thế giới./.

Hoàng Lâm