ngoại quan

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại một kho ngoại quan chịu sự giám sát, quản lý của Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, đã nhận được công văn về vướng mắc của một số DN về việc gia hạn thời gian lưu kho ngoại quan.

Theo DN phản ánh, với lý do khách quan bởi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới nên việc xuất khẩu hàng gửi kho ngoại quan sang các nước đang gặp khó khăn, do phía bên nước nhập khẩu đa số hiện nay đang từ chối nhận hàng trong khi hàng gửi kho ngoại quan thì sắp hết hạn lưu giữ. Vì vậy, DN đề nghị Tổng cục Hải quan cho phép gia hạn hàng hóa lưu giữ kho ngoại quan đối với các lô hàng.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan 2014: “Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được cục trưởng cục hải quan quản lý kho ngoại quan gia hạn một lần không quá 12 tháng”.

Theo quy định tại Luật Hải quan 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP hiện nay không quy định đối với các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh thì được phép gia hạn thời hạn gửi kho ngoại quan. Do đó, cơ quan hải quan không có thẩm quyền quyết định gia hạn thêm thời gian gửi kho ngoại quan. Trước mắt, cơ quan hải quan chỉ hướng dẫn các DN liên hệ với chi cục hải quan quản lý kho để được hướng dẫn phương án xử lý tạo điều kiện tối ưu đối với lô hàng còn hạn được lưu giữ trong kho ngoại quan.

Về lâu dài với sự bùng phát dịch bệnh ngày càng tăng trên thế giới, việc xuất khẩu của DN sẽ gặp khó khăn kéo dài. Việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc thẩm quyền cấp Chính phủ (quy định tại luật, nghị định).

Do đó, đề nghị Chính phủ xem xét đưa ra quy định giải quyết các vấn đề về thời hạn lưu giữ đối với hàng hóa nói chung (không chỉ kho ngoại quan mà còn có các loại hình khác như tạm nhập, tái xuất, …) để tạo điều kiện cho DN./.

Ngọc Linh