Báo cáo của Bộ Xây dựng đánh giá, ngành Xây dựng bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Đăch biệt là các doanh nghiệp ngành Xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, trong năm 2014, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của ngành Xây dựng vẫn duy trì được sự tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra, góp phần vào những chuyển biến tích cực của nền kinh tế đất nước.

Cụ thể, theo giá hiện hành, giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2014 đạt 849 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2013.

Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 34,5% (tăng 1,03% so với năm 2013); Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 80% (tăng 1% so với năm 2013); Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt 84%; Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch khoảng 25,5% (giảm 1,5% so với năm 2013).

Số liệu trong báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết thêm, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 20,6 m2 sàn/người (tăng 1m2 sàn/người so với năm 2013); cả nước có khoảng 1,8 triệu m2 nhà ở xã hội.

Ngoài ra, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 70,6 triệu tấn, đạt 110,3% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2013./.

D.T