Cụ thể, xăng E5RON92 được điều chỉnh có giá bán không cao hơn 23.502 đồng/lít (giảm 695 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.341 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 24.842 đồng/lít (giảm 906 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Liên bộ quyết định điều hành giá dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 23.594 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 23.816 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá xăng RON95-III giảm mạnh gần 1.000 đồng/lít, giá dầu được giữ nguyên
Giá xăng RON95-III giảm mạnh gần 1.000 đồng/lít, giá dầu được giữ nguyên. Ảnh: Hải Anh

Ngoài ra, với dầu madút 180CST 3.5S, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định có giá không cao hơn 17.452 đồng/kg (giảm 395 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; dừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, giảm mức chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa, không chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút.

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chính trị, kinh tế khiến giá xăng dầu từ ngày 21/9 đến 1/10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/9/2023 và kỳ điều hành ngày 2/10/2023 là: 101,494 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 6,456 USD/thùng, tương đương giảm 5,98% so với kỳ trước); 106,833 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,195 USD/thùng, tương đương giảm 6,31% so với kỳ trước); 122,814 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,756 USD/thùng, tương đương giảm 1,41% so với kỳ trước); 123,364 USD/thùng dầu diesel (giảm 0,694 USD/thùng, tương đương giảm 0,56% so với kỳ trước); 530,451 USD/tấn dầu mazut 180 CST 3,5S (giảm 9,362 USD/tấn, tương đương giảm 1,73% so với kỳ trước).