Cụ thể, giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 23.848 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 973 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít).

Giá xăng RON95-III tăng gần chạm ngưỡng 25.000 đồng/lít
Giá xăng RON95-III tăng gần chạm ngưỡng 25.000 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Dầu diesel 0.05S được điều chỉnh có giá bán không cao hơn 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định, không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.