Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, nếu áp theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP thì phải tới ngày 16/11 mới được điều chỉnh giá xăng dầu, nhưng vì quyền lợi của doanh nghiệp, người tiêu dùng, Bộ Công thương sẽ đề xuất vận dụng tính luôn cả thời gian của Nghị định 84/2009/NĐ-CP để giảm giá sớm nhất, tức là sẽ chỉ trong vài ngày tới.

Trong thời gian qua, liên Bộ Tài chính và Công thương đã điều chỉnh giảm giá xăng dầu 8 lần liên tiếp. Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lãi 1.067 đồng/lít xăng.

Giá xăng dầu phải gắn với thị trường và sẽ điều chỉnh theo thị trường chính là quan điểm của Bộ Công thương trong việc quản lý thị trường xăng dầu trong thời gian tới./.

Tuấn Linh