Giải ngân vốn đầu tư ngành Nông nghiệp đạt khoảng 1.991 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm
Giải ngân vốn đầu tư ngành nông nghiệp đã đạt khoảng 1.991 tỷ đồng. Ảnh: Minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lý giải, nguyên nhân giải ngân thấp, ngoài vướng mắc đối với 3 dự án lớn chuyển tiếp; các dự án mở mới năm 2022 phải qua 3 giai đoạn thiết kế, nên 8 tháng đầu năm chủ yếu là công tác tư vấn, khảo sát thiết kế, dẫn tới tỷ lệ giải ngân thấp, khối lượng giải ngân tập trung vào quý IV/2022.

Bộ NN&PTNT đã rà soát, phân nhóm các dự án gộp để có phương án điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay Bộ NN&PTNT đã phê duyệt dự án đầu tư cho 31 dự án/dự án thành phần; các dự án chuyển tiếp từ trung hạn 2016 - 2020 đã cơ bản hoàn thành, còn 3 dự án có khối lượng lớn (Hồ Cánh Tạng; Hồ Bản Mồng và Hồ Krông Pách Thượng) nhưng còn vướng mắc, dẫn tới không thể giải ngân được số kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng so với dự kiến từ đầu năm.

Dự kiến đến 31/8, Bộ NN&PTNT sẽ phê duyệt dự án đầu tư cho tổng cộng 50 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 14.658 tỷ đồng./.