bh

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn

Với nỗ lực cao nhất nhằm khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHTN) đến với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ), BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 2218/BHXH-TST tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu lãnh đạo BHXH các địa phương phân công lãnh đạo, viên chức chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Đồng thời, thực hiện xác nhận 6 loại danh sách theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

BHXH các địa phương được quán triệt chủ trương từ BHXH Việt Nam là khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc. Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23; không để hồ sơ quá hạn. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì cần kịp thời hướng dẫn và chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu toàn ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH; tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của NLĐ và doanh nghiệp trong việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; kịp thời hoàn thiện các chức năng trên phần mềm (nếu phát sinh) đáp ứng ngay việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ và công tác quản lý, tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định…

Dừng đóng vào quỹ tai nạn lao động -bệnh nghề nghiêp

Có thể khẳng định, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23, BHXH Việt Nam đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện các công tác liên quan một cách chủ động, kịp thời, với mục tiêu cao nhất là đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN; đảm bảo khâu giải quyết hồ sơ được triển khai một cách thuận tiện, trong thời gian nhanh nhất, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và NLĐ. Kết quả, đến ngày 16/7, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 375 nghìn DN, tương ứng trên 11,2 triệu lao động với số tiền tạm tính khoảng 4.322 tỷ đồng.

Về hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian 6 tháng (kể từ thời điểm nộp hồ sơ), hiện nay, BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp và tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách này. Thủ tục thực hiện cũng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, khi doanh nghiệp chỉ phải gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH thay cho việc phải gửi đến cả cơ quan quản lý nhà nước như chính sách hỗ trợ trước đó. Hồ sơ cũng được đơn giản hóa từ 3 thành phần xuống còn chỉ 1 thành phần, giảm 50% số thông tin phải kê khai. Đặc biệt, thời gian giải quyết của cơ quan BHXH từ khi nhận được hồ sơ đề nghị từ doanh nghiệp rút ngắn tối đa từ 25 ngày so với trước kia xuống còn 5 ngày.

Báo cáo nhanh của BHXH Việt Nam cho thấy, hiện tại, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 52 đơn vị, tương ứng 3.937 NLĐ được tạm dừng đóng với số tiền 31,65 tỷ đồng, tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Dương, Hải Phòng, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Tiền Giang, Trà Vinh.

Các loại danh sách thuộc thẩm quyền xác nhận
của cơ quan bảo hiểm xã hội

Danh sách người lao động (NLĐ) tham gia đào tạo; Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Danh sách NLĐ ngừng việc; Danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Danh sách NLĐ được người sử dụng lao động (NSDLĐ) đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động); Danh sách NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Hà My