Cụ thể, qua rà soát công tác cấp phép phát triển mạng lưới của các ngân hàng thương mại, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã xác định NHNN chi nhánh tỉnh Yên Bái thực hiện xác nhận đăng ký mở phòng giao dịch Cẩm Nhân thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh huyện Yên Bình - Yên Bái (văn bản số 326/YB2 ngày 05/7/2013), là sau thời điểm NHNN đã có công văn số 2028/NHNN-TTGSNH ngày 11/3/2011 về tạm ngừng xem xét cấp phép đối với sở giao dịch, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, máy giao dịch tự động và điểm giao dịch của tổ chức tín dụng.

Được biết, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Yên Bái hiện tại là ông Bùi Trung Thu./.

N.A