Thuế xuất khẩu mặt hàng than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá áp dụng mức thuế suất 10% từ ngày 1/9/2013. Ảnh: vinaconmin

Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23-5-2013 của Bộ Tài chính thành 10%. Thuế suất mới áp dụng từ 1/9/2013. Mức thuế hiện hành của nhóm hàng này 13%.

Việc giảm thuế xuất khẩu mặt hàng than đá nhằm chia sẻ khó khăn của Chính phủ với doanh nghiệp sản xuất than trong nước, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

Đ.T (theo mof)