thuế thu nhập cá nhân

Các vướng mắc của cơ quan thuế địa phương tập trung vào các nội dung trùng chứng minh thư nhân dân, trùng giấy khai sinh; cá nhân đã có mã số thuế và kê khai nhầm tăng/giảm số người phụ thuộc. Ba bước thực hiện khi trùng chứng minh thư đăng ký phụ thuộc Trước đó, nhằm đáp ứng kịp thời việc cấp mã số thuế cho người nộp thuế và giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục xác nhận thông tin chứng minh nhân dân (CMND), Tổng cục Thuế cũng đã ban hành hướng dẫn đối với việc trùng chứng minh thư nhân dân khi thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, thông tin hiển thị trên trang web tncnonline.tct.vn bao gồm: Mã số thuế (MST), ngày cấp mã số thuế, tình trạng hoạt động, cơ quan quản lý thuế, tên cá nhân, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMT, cơ quan cấp CMT, MST cơ quan chi trả (nếu có), tên cơ quan chi trả (nếu có). Với cá nhân đã có mã số thuế, mã số thuế đã cấp cho người phụ thuộc hay người nộp thuế là duy nhất và được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó đối với các giao dịch phát sinh với cơ quan thuế (nếu có). Khi nhận được kết quả báo trùng số CMND trên hệ thống Đăng ký thuế các cấp, Cục Thuế, Chi cục Thuế tiến hành các bước xác minh như sau: Bước 1: Kiểm tra thông tin CMND đã nhập vào các hệ thống đăng ký mã số thuế với thông tin trên hồ sơ gốc của NNT: Nếu do người sử dụng nhập nhầm số CMND thì tiến hành cập nhật lại thông tin trên hệ thống cho đúng với thông tin trên hồ sơ gốc của người nộp thuế (NNT). Nếu số CMND trên hệ thống đã khớp đúng với thông tin trên hồ sơ gốc thì thực hiện tiếp bước 2. Bước 2: Thực hiện tra cứu thông tin của NNT trên trang web tncnonline.tct.vn (có thể tra cứu theo mã số thuế hoặc số CMND). Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND khớp với thông tin cá nhân của NNT liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND): Trong trường hợp hệ thống cho phép thay thế thì NSD thực hiện thay thế trên chức năng của ứng dụng. Trong trường hợp không được thay thế thì cơ quan thuế làm việc với NNT để làm các thủ tục theo quy định đăng ký thuế hiện hành (ví dụ: trường hợp NNT có có 2 mã số thuê TNCN trở lên thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT làm thủ tục đóng 1 MST và chỉ sử dụng MST còn lại; trường hợp NNT làm hồ sơ đăng ký mới và bị báo trùng với 1 MST mà NNT đã được cấp và đang ở trạng thái hoạt động thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT đăng ký cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc MST mà NNT đã được cấp,...). Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND không khớp với thông tin cá nhân của NNT liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND): Thực hiện xử lý trùng CMND trên hệ thống đăng ký mã số thuế bằng cách nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh (Ví dụ: Nam Định viết tắt là NDI, Hà Nam là HNA, Hà Nội là HAN, Đồng Nai là DON; Bà Rịa -Vũng Tàu là BRV v.v…) vào sau ô CMND của NNT và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành. Cuối cùng là in và lưu kết quả tra cứu thông tin của cá nhân báo trùng vào hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân. Từ 14 tuổi trở lên: Mã số người phụ thuộc chính là mã số thuế cá nhân Cũng theo Tổng cục Thuế, trường hợp người nộp thuế có đề nghị cấp mã số thuế người phụ thuộc nhưng cá nhân người phụ thuộc đã có mã số thuế làm công ăn lương hoặc mã phi nông nghiệp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc sử dụng lại mã số thuế đã cấp của người phụ thuộc để sử dụng là mã số người phụ thuộc. Trường hợp cá nhân đã có mã người phụ thuộc muốn chuyển sang mã số thuế thu nhập cá nhân: Đối với người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên được cấp mã người phụ thuộc căn cứ theo chứng minh thư nhân dân, thì mã số thuế người phụ thuộc chính là mã số thuế thu nhập cá nhân. Đối với người phụ thuộc dưới 14 tuổi được cấp mã người phụ thuộc căn cứ theo thông tin giấy khai sinh, nếu có các nghĩa vụ phát sinh thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc có thể sử dụng mã số thuế thu nhập cá nhân để thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế. Khi người phụ thuộc từ đủ 14 tuổi trở lên và được cơ quan Công an cấp chứng minh thư nhân dân, nếu người phụ thuộc muốn chuyển đổi mã số người phụ thuộc thành mã số thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc chỉ cần bổ sung thêm thông tin chứng minh thư nhân dân gửi Cơ quan thuế. Đối với trường hợp sai sót kê khai nhầm tăng/ giảm người phụ thuộc, nếu người nộp thuế đã đăng ký người phụ thuộc theo quy định và đúng là có sự thay đổi tăng/ giảm người phụ thuộc so với đã đăng ký trước đây thì người nộp thuế thực hiện đăng ký người phụ thuộc tăng/ giảm theo quy định; nếu không đăng ký thay đổi theo quy định thì việc giảm trừ thực hiện theo số người phụ thuộc đã đăng ký./. Ngày 27/3/2015, Tổng cục Thuế đã có thông báo trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc đã đáp ứng được các vướng mắc nêu trên. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn người phụ thuộc gửi lại thông tin để cấp mã số thuế và trường hợp trả sai quan hệ thì thông báo cho người nộp thuế để tải lại file kết quả trên website tncnonline.com.vn hoặc kekhaithue.gdt.gov.vn. Các vấn đề liên quan đến lỗi file xml, hay lỗi trả hết quả sai, đề nghị Cục Thuế gửi trường hợp cụ thể về Nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương qua Service desk để Tổng cục Thuế (Cục CNTT) để kiểm tra và hỗ trợ. Hỗ trợ trực tiếp: số điện thoại 043 768 9679, số máy lẻ: 2061, 2062, và 2065. Hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ: dkt2Q09@gdt.gov.vn

Hoàng Lâm