Kịp thời giải quyết các "điểm nghẽn, ách tắc" trong giải ngân vốn đầu tư công
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Quốc Đạt

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được HĐND thành phố xem xét, thông qua như: nhóm vấn đề về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố và nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08 năm 2016 của HĐND thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cũng theo Nguyễn Ngọc Tuấn, tại kỳ họp này, bên cạnh việc xem xét, quyết nghị về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công; các đại biểu HĐND thành phố cũng sẽ tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời bàn các giải pháp có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là giải quyết các "điểm nghẽn, ách tắc" trong giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét quyết định về mức hỗ trợ, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố; nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, quyết định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền và xem xét điều chỉnh tổng biên chế, giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023, theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị.

Với những nội dung quan trọng trên, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình Kỳ họp thứ 9 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI.

Trong thời gian qua, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của thành phố. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tiến độ triển khai các công trình dự án còn chậm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố còn thấp, đến ngày 22/8, mới đạt tỷ lệ giải ngân là 27,1% so với kế hoạch HĐND thành phố giao.