Hà Nội: Chi ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả
TP. Hà Nội đã đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển trong đó ưu tiên các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4. Ảnh: TL

Đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển

Năm 2023, trong công tác điều hành chi ngân sách, TP. Hà Nội đã đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển và kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4, các dự án giao thông, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực (y tế, di tích và giáo dục)...; đẩy mạnh các giải pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tổng chi ngân sách của Hà Nội giai đoạn 2024-2026 dự kiến là 495.153 tỷ đồng

Theo TP. Hà Nội, về kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2024-2026, dự kiến tổng chi ngân sách là 495.153 tỷ đồng (chi cân đối ngân sách địa phương là 463.283 tỷ đồng); trong đó, dự kiến chi đầu tư phát triển là 286.572 tỷ đồng; chi thường xuyên là 180.834 tỷ đồng; dự kiến bội chi ngân sách thành phố cả giai đoạn 2024-2026 là 60.734 tỷ đồng.

Số liệu từ Sở Tài chính Hà Nội cho thấy, năm 2023, chi ngân sách địa phương là 87.485 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán đầu năm, tăng 0,7% (so với năm 2022), gồm: Chi đầu tư phát triển là 41.229 tỷ đồng, đạt 87,8% dự toán, bằng 91,7% so với năm 2022; chi thường xuyên là 46.186 tỷ đồng, đạt 82,8% dự toán, tăng 11,2%.

Báo cáo của UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, để có được kết quả chi ngân sách trên, các cấp, các ngành của thành phố đã bám sát các chỉ đạo của trung ương, thành phố và nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong điều hành chi ngân sách. Cụ thể, Sở Tài chính Hà Nội tham mưu quản lý, điều hành chi ngân sách bám sát dự toán được HĐND TP. Hà Nội giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển.

Ngân sách các cấp chủ động tổ chức điều hành chi theo dự toán, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Chi thường xuyên đã bám sát dự toán được giao, ngân sách đảm bảo kịp thời kinh phí cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, các chính sách an sinh - xã hội…

Sở Tài chính Hà Nội đã kịp thời rà soát các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ không có khả năng thực hiện trong năm trình UBND TP. Hà Nội quyết định điều chỉnh dự toán chi thường xuyên đáp ứng các nhiệm vụ phát sinh của các sở, ngành, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hạn chế tình trạng hủy dự toán hoặc chuyển nguồn lớn sang năm sau. Đồng thời, sở kịp thời tham mưu triển khai Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tham mưu cho UBND TP. Hà Nội bổ sung từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách cấp thành phố năm 2023 cho một số sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố còn thiếu nguồn cải cách tiền lương để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP…

Chủ động cắt giảm khoản chi chưa thực sự cần thiết

Hà Nội: Chi ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả
Ảnh minh họa.

Năm 2024, HĐND TP. Hà Nội đã quyết nghị và UBND TP. Hà Nội đã quyết định giao dự toán ngân sách địa phương là 146.428,9 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 81.033,2 tỷ đồng và chi thường xuyên 57.254,4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, năm 2024, thành phố quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, sử dụng vốn vay tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các ưu tiên chiến lược; xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí thành phố hiện đại, thành phố thông minh.

Đặc biệt, ngay từ những tháng đầu năm 2024, thành phố điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai,...; dành nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trong giải ngân vốn đầu tư công thời gian vừa qua, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng;...