Hà Nội đã phân bổ  81.033 tỷ đồng vốn đầu tư công
Quang cảnh hội nghị.

Đó là thông tin tại hội nghị giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến do Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hà Nội tổ chức, ngày 26/3.

Trình bày báo cáo thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, tổng nguồn kế hoạch trung hạn của toàn thành phố đến nay 340.153 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, thành phố đã thực hiện phân bổ năm 2021 là 46.141 tỷ đồng, năm 2022 là 51.583 tỷ đồng, năm 2023 là 57.305 tỷ đồng, năm 2024 là 81.033 tỷ đồng.

Kết quả và tỷ lệ giải ngân trong giai đoạn qua các năm có chiều hướng tăng lên. Trong đó, tổng nguồn kế hoạch 5 năm của toàn thành phố đến nay là 340.153 tỷ đồng, trong đó kế hoạch bố trí vốn năm 2024 là 81.033 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí từ năm 2021 đến nay là 144.878 tỷ đồng, đạt 57%; còn phải bố trí từ nay đến hết năm 2025 là 109.437 tỷ đồng, tương đương 43% tổng kế hoạch vốn trung hạn.

Đối với tình hình triển khai các dự án cấp thành phố, đến nay đã hoàn thành 230 dự án giai đoạn 2021-2023 và dự kiến tiếp tục hoàn thành 115 dự án trong năm 2024.

Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, thành phố được giao là 81.033 tỷ đồng; chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 521 tỷ đồng. Đến ngày 20/3/2024, toàn thành phố giải ngân đạt 7.019 tỷ đồng, tương đương 8,7% kế hoạch. Số kinh phí còn phải giải ngân là 74.014 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với cả kế hoạch năm 2023.

Đánh giá khả năng thực hiện, cam kết giải ngân của các đơn vị, ông Hà Minh Hải cho biết, đối với dự án cấp thành phố, dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện cơ bản các đơn vị đều phấn đấu, cam kết giải ngân trên 95% kế hoạch giao. Đối với các dự án sử dụng 100% vốn ngân sách cấp huyện, 29/30 quận, huyện, thị xã dự kiến, cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Thời gian tới, thành phố sẽ rà soát, xác định khả năng thực hiện khả thi, khả năng giải ngân các các dự án cấp thành phố trong năm 2024, 2025. Đồng thời, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đánh giá tính khả thi về nguồn lực, khả năng thực hiện của các dự án, Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát, báo cáo Thành ủy, HĐND thành phố, tại kỳ họp HĐND thành phố tháng 7/2024 một số nội dung cụ thể.

Về công tác chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, TP. Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành xây dựng định hướng phát triển ngành, lĩnh vực nói chung, định hướng kế hoạch đầu tư của ngành trong giai đoạn 2026-2030; cân đối nguồn vốn, nghiên cứu, lựa chọn danh mục dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.