Hà Nội: Doanh thu gần 32.000 tỷ đồng từ khách du lịch trong 7 tháng

Bảy tháng năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách.

So với kế hoạch đặt ra từ đầu năm 2022, ngành du lịch Thủ đô đã hoàn thành mục tiêu đón khách du lịch đến Hà Nội. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 31.900 tỷ đồng./.