Hà Nội: Ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ năm học 2022-2023 khoảng 1.133 tỷ đồng
Ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ năm học 2022 - 2023 khoảng 1.133 tỷ đồng. Ảnh: TL

Ngày 12/9, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Ngọc Việt - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Hà Nội cho biết, các nội dung dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp, trong đó quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP. Hà Nội năm học 2022 - 2023; quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023...

Theo UBND TP. Hà Nội, tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất năm học 2022 - 2023 dự kiến khoảng 1.742,390 tỷ đồng, tăng 523,330 tỷ đồng so với năm học 2021 - 2022. Tiền thu học phí chiếm khoảng 19% tổng số chi. Việc tăng thu học phí sẽ giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 523,330 tỷ đồng.

Tại kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội sẽ thảo luận và quyết định mức học phí trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, với dự kiến nội dung như sau: xác định việc áp dụng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022 - 2023 như mức hỗ trợ năm học 2021 - 2022 và cho rà soát 100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế, gia đình chính sách, gia đình khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Dự kiến tổng mức ngân sách thành phố hỗ trợ năm học 2022 - 2023 khoảng 1.133 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Chính phủ quyết định giữ nguyên, hoặc miễn giảm mức học phí năm học 2022 - 2023 thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Có thể khẳng định, đây là những chính sách đặc thù, kịp thời, thiết thực của thành phố trong suốt 2 năm phòng chống đại dịch Covid-19, qua đó tiếp tục chia sẻ với nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tạo sự đồng thuận để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô sau đại dịch.

Học phí sẽ áp dụng 4 vùng, theo địa giới hành chính

Mức học phí dự kiến sẽ tăng theo lộ trình theo quy định của Chính phủ, bắt đầu từ năm học 2022 - 2023. Cụ thể, thành phố sẽ chia làm 4 vùng gồm: các phường của các quận nội thành và thị xã Sơn Tây; các thị trấn thuộc huyện; các xã của các huyện ngoại thành và thị xã Sơn Tây; các xã miền núi thuộc các huyện.

Mức thu học phí cao nhất là 300.000 đồng/học sinh/tháng (mức sàn do Chính phủ quy định), áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường. Mức thu thấp nhất áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã miền núi là 50.000 đồng/học sinh/tháng.