Nỗ lực của Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, của Thành ủy. Theo đó, đơn vị đã thanh toán kịp thời cho các chủ đầu tư (CĐT), ban quản lý dự án (BQLDA), nhà thầu theo đúng quy định; đôn đốc các CĐT, BQLDA giải ngân hết kế hoạch vốn 2022 kéo dài trước khi giải ngân kế hoạch năm 2023.

Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao
Hà Nội giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh minh họa: H.T

KBNN Hà Nội đã chủ động nắm chắc tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 của từng dự án, nhất là những dự án công trình trọng điểm của thành phố, các dự án quy mô lớn, có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thủ đô. Đối với những dự án chưa giải ngân, có tỷ lệ giải ngân thấp, KBNN Hà Nội đã báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khắn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tính đến cuối tháng 12/2023, KBNN Hà Nội đã giải ngân 38.656 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, đạt 69,9% kế hoạch vốn HĐND giao (55.270 tỷ đồng), tăng 3% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 là 66,9%); đạt 91,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (42.108 tỷ đồng).

Báo cáo từ KBNN Hà Nội cũng cho biết, thực hiện lộ trình hiện đại hóa, các giao dịch qua KBNN Hà Nội đã được thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách gửi chứng từ tới kho bạc qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Điều này, đã góp phần giảm giao dịch thủ công, thời gian giao nhận và hồ sơ được xử lý ngay trong ngày làm việc. Đồng thời, các khoản chi nhất là chi đầu tư được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo danh mục hồ sơ theo đúng quy định. Do đó, tại KBNN Hà Nội không có hồ sơ, chứng từ tồn đọng mà không có lý do.

Với những nỗ lực của KBNN Hà Nội, công tác giải ngân vốn đầu tư công của thủ đô càng về cuối năm càng khởi sắc khi tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước và cao hơn cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo từ KBNN Hà Nội, tính đến cuối tháng 12/2023, đơn vị đã giải ngân 38.656 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, đạt 69,9% kế hoạch vốn HĐND giao (55.270 tỷ đồng), tăng 3% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 là 66,9%); đạt 91,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (42.108 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong năm 2023, Hà Nội có 20 dự án trọng điểm (bao gồm cả dự án thành phần) có kế hoạch vốn đang giải ngân qua KBNN Hà Nội là 16.880 tỷ đồng. Đến cuối tháng 12/2023, KBNN Hà Nội đã giải ngân được 9.564 tỷ đồng, đạt 56,7% kế hoạch. Có 3 dự án thuộc nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho thành phố đã giải ngân được 2.070 tỷ đồng, đạt 86,3% kế hoạch (2.400 tỷ đồng).

Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao
Công chức KBNN quận Cầu Giấy, Hà Nội đang thực hiện kiểm soát nguồn vốn đầu tư công trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Tỷ lệ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia thuộc kế hoạch năm 2023 cũng đạt tỷ lệ cao. Trong đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 73,4%; Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 74,1%...

Tiếp tục các giải pháp để giải ngân nhanh nguồn vốn năm 2024

Cuối tháng 1/2024 là hết thời hạn giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, KBNN Hà Nội vẫn đang tiếp tục bố trí cán bộ, công chức làm thêm giờ để bảo đảm thanh toán kịp thời vốn cho các dự án, công trình. Đồng thời, KBNN thành phố chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc chuẩn bị đủ lượng vốn để kịp thời thanh toán cho các nhà thầu theo đúng chế độ, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 95% như mục tiêu đã đề ra.

Với vai trò là cơ quan kiểm soát và thanh toán vốn, KBNN Hà Nội đã đề nghị các sở, ngành thực hiện việc phân bổ dự toán và kế hoạch vốn; đề nghị cơ quan tài chính khẩn trương thực hiện nhập dự toán trên Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) để KBNN Hà Nội kiểm soát, thanh toán kịp thời cho các đơn vị sử dụng ngân sách, CĐT, BQLDA.

Bước sang năm 2024, với dự đoán còn nhiều khó khăn, thách thức và giải ngân vốn đầu tư công vẫn là giải pháp chủ yếu để phát triển nền kinh tế, vì thế TP. Hà Nội tiếp tục đưa ra mục tiêu giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ những tháng đầu của năm.

Với vai trò là cơ quan kiểm soát và thanh toán vốn, KBNN Hà Nội đã đề nghị các sở, ngành thực hiện việc phân bổ dự toán và kế hoạch vốn; đề nghị cơ quan tài chính khẩn trương thực hiện nhập dự toán trên Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) để KBNN Hà Nội kiểm soát, thanh toán kịp thời cho các đơn vị sử dụng ngân sách, CĐT, BQLDA.

Về công tác thanh toán, KBNN Hà Nội cho biết, các CĐT, BQLDA, các đơn vị sử dụng ngân sách được tạm ứng, thanh toán ngay từ ngày 1/1/2024 theo kế hoạch vốn năm 2024. Như vậy, trong tháng 1/2024, các CĐT, BQLDA đồng thời được tạm ứng nguồn vốn giải phóng mặt bằng trong kế hoạch 2023 và 2024, vốn xây lắp thanh toán hết kế hoạch năm 2023, đồng thời tạm ứng và thanh toán kế hoạch vốn 2024. Theo đó, các CĐT, BQLDA cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục để thực hiện các công việc này.

Ngoài ra, KBNN Hà Nội tiếp tục thực hiện kiểm soát thanh toán vốn theo đúng quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến, vừa thuận lợi cho CĐT vừa đảm bảo kiểm soát nguồn vốn đúng quy định./.