Cán bộ KBNN Hà Nội đang hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ thanh toán. Ảnh: Vân Hà

Ông Phúc cho biết, những khó khăn của nền kinh tế trong năm 2013 đã làm cho công tác thu NSNN rất vất vả. Tuy nhiên, năm qua, KBNN Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn; đẩy mạnh công tác phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại; thực hiện hạch toán nhanh, đầy đủ, kịp thời số thu và điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định.

Tính đến thời điểm này, tổng chi NSNN qua KBNN Hà Nội là 103.733 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương là 51.143 tỷ đồng, bằng 83,94% dự toán; chi ngân sách địa phương là 52.590 tỷ đồng, bằng 91,34% dự toán.

Qua công tác kiểm soát chi, KBNN Hà Nội đã phát hiện trên 1.600 khoản chi của các đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; đã hướng dẫn và yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch, KBNN Hà Nội đã chủ động đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thanh toán và khẩn trương thu hồi tạm ứng. Trong công tác giải phóng mặt bằng, KBNN Hà Nội đã tăng cường theo dõi, rà soát, đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng từ những năm trước (hơn 1.540 tỷ đồng) và đã cơ bản thu hồi hết.

Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố, KBNN Hà Nội thường xuyên chủ động báo cáo số liệu giải ngân cho UBND thành phố để chỉ đạo điều hành; phối hợp với ngành liên quan tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách để tháo gỡ vướng mắc...

Giải ngân vốn ngân sách trung ương, tính đến thời điểm này, đạt 4.804 tỷ đồng, bằng trên 78% kế hoạch. Vốn ngân sách thành phố là 4.395 tỷ đồng, đạt gần 95% kế hoạch. Giải ngân vốn trái phiếu chính phủ cũng đạt được 66,5% kế hoạch đối với nguồn vốn ngân sách trung ương và gần 87% kế hoạch đối với ngân sách thành phố.

Ông Đào Thái Phúc cho biết, bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác khóa sổ quyết toán ngân sách năm 2013, KBNN Hà Nội đã triển khai ngay dự toán thu chi ngân sách năm 2014.

Ông Phúc cho biết thêm, trong chi thường xuyên, thành phố tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Đặc biệt, dự toán năm 2014 của thành phố không bố trí kinh phí mua xe ô tô theo chức danh, chỉ ưu tiên bố trí dự toán mua xe phục vụ phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương....; không đi công tác nước ngoài khi chưa thực sự cần thiết (dự toán ngân sách các quận, huyện, thị xã không bố trí kinh phí đi công tác, học tập ở nước ngoài); hạn chế tối đa các nhiệm vụ chi chưa cần thiết để ưu tiên tạo nguồn cho đầu tư phát triển.

Về chi đầu tư XDCB, đối với các dự án đầu tư sử dụng ngân sách cấp thành phố sẽ thực hiện cấp phát vốn xây lắp, thiết bị, chi khác và giải phóng mặt bằng theo kế hoạch giao cho từng dự án.

Riêng các dự án trọng điểm chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014- 2015, thực hiện cơ chế cấp phát vốn GPMB trong tổng phạm vi nguồn kế hoạch vốn giao cho các dự án này theo tiến độ và phương án được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án, không vượt tổng mức đầu tư của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong năm 2013, KBNN Hà Nội đã trả lại khách hàng 259 món nộp thừa với tổng số tiền là 344 triệu đồng. "Việc làm này đã nêu cao tính trung thực, liêm khiết cảu các cán bộ kho bạc", ông Phúc nói.

Hạnh Thảo