Hà Nội phổ biến quy định pháp luật mới cho các doanh nghiệp bưu chính
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Q.Trí

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có gần 500 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. Trong những năm qua, với chức năng quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông, Sở TT&TT đã tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành nhiều cơ chế chính sách giúp các doanh nghiệp bưu chính phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu về tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của Thủ đô và đất nước.

Sở TT&TT Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn Thành phố, thực hiện quyết liệt các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp để cùng nắm bắt cơ hội, tiếp tục vươn lên, phát triển ngày càng lớn mạnh.

“Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp bưu chính cũng cần nắm được thể chế, quy định của lĩnh vực bưu chính, nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, đặc biệt là chương trình phát triển bưu chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được phê duyệt để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng quy định”- ông Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Tại hội nghị, gần 200 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn TP. Hà Nội đã được nghe ông Lê Văn Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

Cụ thể như các quy định liên quan đến điều kiện gia nhập thị trường, đơn giản hóa thủ tục hành chính; trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; việc công khai giá cước dịch vụ bưu chính; thông báo giá cước dịch vụ bưu chính…

Ông Lê Văn Chung mong muốn, thông qua hội nghị, đại diện các doanh nghiệp bưu chính sẽ nắm bắt cụ thể hơn những điểm mới của Nghị định 25/2022/NĐ-CP để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định mới, triển khai đến các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, đại lý. Đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật bưu chính về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, giá cước, khuyến mại ...; phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu còn được lắng nghe ông Nguyễn Anh Việt - Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở TT&TT Hà Nội trình bày nội dung về Kế hoạch số 126/KH-UBND về triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội; đại diện Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội giới thiệu số nội dung quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bưu chính và những chia sẻ từ đại diện các doanh nghiệp bưu chính triển khai phát triển ứng dụng nền tảng địa chỉ số; bản đồ số phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn./.