Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, ông Nguyễn Xuân Lưu - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Hội nghị còn có sự tham gia của các cơ quan thử nghiệm kiểm kê tài sản công: Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hai Bà Trưng, UBND huyện Gia Lâm. Các sở là đầu mối tổng hợp số liệu tài sản kết cấu hạ tầng gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao.

Hà Nội tập huấn kiểm kê tài sản công
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc hội nghị.

Đảm bảo sát thực tế trong quá trình kiểm kê

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản nhấn mạnh, thời gian qua TP. Hà Nội đã dành sự quan tâm rất lớn đối với công tác quản lý tài sản công, thể hiện thông qua sự quan tâm của Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hà Nội và các cơ quan đơn vị của thành phố.

Tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP. Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 đã đưa ra các quan điểm chỉ tiêu, giải pháp về tăng cường quản lý sử dụng và khai thác tài sản công thuộc phạm vi thành phố.

Trong đó xác định 2 nhiệm vụ lớn, bao gồm: Thứ nhất, tất cả tài sản công trên địa bàn thành phố đều phải giao cho một chủ thể chịu trách nhiệm trước thành phố trong việc quản lý sử dụng tài sản công; thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công của TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết: "Qua quá trình phối hợp với Sở Tài chính TP. Hà Nội trong việc xây dựng triển khai đề án, chúng tôi thấy TP. Hà Nội đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Thủ đô đối với công tác quản lý tài sản công. Đây là tín hiệu đáng mừng và cũng là bước đi trước của thành phố trong công tác quản lý và sử dụng cũng như khai thác tài sản công của thành phố".

Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài sản công. Kế hoạch nêu rõ, đến ngày 15/6/2025, Sở Tài chính Hà Nội hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp của UBND thành phố gửi Bộ Tài chính. Thời điểm chốt số liệu kiểm kê là 0h ngày 1/1/2025. UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch

Tại hội nghị tập huấn, đại diện Cục Quản lý công sản đã trình bày các nội dung cơ bản của đề án tổng kiểm kê được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 213/QĐ-TTg, đồng thời hướng dẫn cụ thể các đơn vị về nhiệm vụ kiểm kê, chỉ tiêu kiểm kê, cách thức tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo đối với kết quả kiểm kê.

Đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện kiểm kê tài sản công, Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc, chưa rõ để triển khai thông suốt.

Ông Nguyễn Tân Thịnh khẳng định, Cục Quản lý công sản sẽ bố trí cán bộ trực tiếp đồng hành với các đơn vị, “cùng làm, cùng rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để đảm bảo sát thực tế”. Sở Tài chính TP. Hà Nội cùng các sở ngành trên địa bàn thành phố thực hiện kiểm kê cũng liên tục thông tin về quá trình triển khai cho Cục Quản lý Công sản để bố trí bộ phận thường trực tại Cục nhằm giải đáp các vấn đề liên quan.

Đối với các đơn vị tổng hợp kết quả kiểm kê, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, công việc này tiến hành chậm hơn, nhưng có vai trò rất quan trọng vì các đơn vị tổng hợp này phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin tài sản kiểm kê. Do vậy, đơn vị tổng hợp phải có trách nhiệm đôn đốc, phát hiện các vấn đề bất hợp lý của khối kiểm kê để đảm bảo số lượng chính xác, phù hợp.

Hà Nội tập huấn kiểm kê tài sản công
Ông Nguyễn Xuân Lưu - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo kiêm kê tài sản công

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm kê tài sản công theo đề án được trung ương phê duyệt và Kế hoạch của UBND thành phố bắt đầu từ 0h ngày 01/01/2025, tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lưu - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã lưu ý, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo kiêm kê theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 20/5/2024 của UBND thành phố và ban hành Kế hoạch kiểm kê tài sản công thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Kế hoạch số 155/KH-UBND được ban hành; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thành lập Tổ kiểm kê tài sản công do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý.

Đối với 2 sở: Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội và 2 quận, huyện: Hai Bà Trưng, Gia Lâm tích cực, sát sao phối hợp với Bộ Tài chính, Sở Tài chính Hà Nội trong quá trình kiểm kê thử nghiệm tài sản công thuộc phạm vi quản lý làm cơ sở Bộ Tài chính hoàn thiện văn bản hướng dẫn kiểm kê tài sản công.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước do Bộ Tài chính ban hành và văn bản hướng dẫn trong phạm vi thành phố do Sở Tài chính ban hành, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức kiểm kê tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời xử lý hoặc báo cáo Sở Tài chính những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện kiểm kê...

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, ông Nguyễn Xuân Lưu nêu rõ, các sở là đầu mối tổng hợp số liệu từng nhóm tài sản công là tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý còn có trách nhiệm rà soát đầy đủ các đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng theo lĩnh vực quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn kiểm kê tài sản công thuộc phạm vi quản lý ngay từ khâu kiêm kê thử nghiệm tài sản công.

Ngoài ra, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm chung trước UBND thành phố về tiến độ tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản công là tài sản kết cấu hạ tầng và tính đầy đủ của đối tượng thực hiện kiểm kê nhóm tài sản công được giao là đầu mối tổng hợp số liệu.

Mục tiêu đề ra tại Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là đến ngày 31/12/2024 hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Đến ngày 31/3/2025 hoàn thành việc tổng kiểm kê. Đến ngày 1/7/2025 hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.