Hà Nội: Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Hà Nội: Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Khánh Linh

Chiều 19/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình năm 2021.

Báo cáo về kết quả triển khai Chương trình số 02-CTr/TU năm 2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Tuấn Anh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của thành phố giảm so với cùng kỳ, tác động đến tốc độ tăng trưởng so với kịch bản cơ sở đưa ra đầu năm.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I và II năm 2021 tăng khá; quý III do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên GRDP giảm 7,02%, kéo theo GRDP năm 2021 tăng thấp, GRDP 9 tháng tăng 1,28%, quý IV dự kiến tăng 5,0-7,37% và năm 2021 tăng khoảng 2,35-3%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 241.896 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán Trung ương giao và đạt 96,2% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 84,1% so với thực hiện năm 2020. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 85.600 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán HĐND thành phố giao.

Trước khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, thành phố đã tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Năm 2021, thành phố dự kiến gia hạn, miễn, giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng cho khoảng 212,84 nghìn lượt doanh nghiệp, người nộp thuế phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thời gian còn lại của năm 2021, Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; tăng tốc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh hoạt động xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận định, chương trình có tính bao quát, tổng hợp nhiều hơn, đặt ra yêu cầu phối hợp, đồng bộ hóa với các Chương trình công tác toàn khóa khác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII phải chặt chẽ hơn. Do đó, ông Chu Ngọc Anh đề nghị cần rà soát, đề xuất giải pháp thực hiện phối hợp giữa các chương trình công tác toàn khóa khác và giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc đánh giá chung cho năm đầu tiên thực hiện chương trình là rất quan trọng. Bên cạnh nêu rõ tồn tại, hạn chế, rõ ảnh hưởng tác động của dịch bệnh, đồng thời cũng cho thấy những “điểm sáng” về thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng ngành công nghiệp, chủ động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp…/.