Hà Nội: Thu hẹp khoảng cách thu nhập và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
Thu hẹp khoảng cách thu nhập và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên 4.000 tỷ đồng đầu tư cho cho các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số

Báo cáo tại hội nghị do Trưởng ban Dân tộc TP. Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân cho biết, những năm qua, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của thành phố đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo đó, các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt gần 11%, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đến nay đạt 55 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; 100% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, đến nay, đã có 13/13 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều nơi, bộ mặt làng, bản đã có nhiều khởi sắc, thay da, đổi thịt; bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số được duy trì và phát huy.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trong những năm qua, thành phố luôn xác định việc thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có 13 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực I, thuộc 4 huyện; có trên 108 nghìn người dân tộc thiểu số thuộc 50/53 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm khoảng 1,3% dân số toàn thành phố.

Cùng với việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của trung ương, thành phố đã ban hành các chủ trương, chính sách riêng để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 15 năm qua, thành phố đã dành trên 4.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, giải quyết việc làm… cho 5 huyện, 14 xã vùng dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, thành phố cũng thừa nhận, điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khoảng cách khá xa so với các vùng khác trên địa bàn...; vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là vùng kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chậm phát triển…

Hà Nội: Thu hẹp khoảng cách thu nhập và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, giúp đồng bào làm giàu chính đáng

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, mức sống và thu nhập của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngang bằng với nhân dân các xã vùng ngoại thành Hà Nội. Đồng thời, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố; giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 60% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt trên 40%, trong đó, ít nhất 50% là lao động nữ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội đã dành sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao, cụ thể, chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua.

Trong đó, UBND thành phố đã ban hành 4 Kế hoạch để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi cho nên hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào từng bước được đầu tư đồng bộ, đến nay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều đạt chuẩn nông thôn mới, đang hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững.

“Với những kết quả đạt được trong 15 năm qua, Hà Nội là địa phương điển hình tiên tiến, dẫn đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở ngày càng được nâng lên” - ông Hầu A Lềnh đánh giá.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Hầu A Lềnh đề nghị hệ thống chính trị của thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Cụ thể, chỉ đạo cụ thể đối với cơ quan công tác dân tộc thành phố triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn để đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tốt hơn, có khát vọng vươn lên ngay trên quê hương của mình, hòa nhập với sự phát triển của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị Hà Nội tiếp tục quan tâm đến quy hoạch, quản lý quy hoạch về đất ở và đất sản xuất và cơ sở hạ tầng, để đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm, làm giàu trên chính quê hương mình, để thu nhập của bà con bằng với khu vực các huyện của Hà Nội. Trong quá trình phát triển, cần có giải pháp cụ thể để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố nâng cao trách nhiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc để đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tốt hơn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tình cảm đối với đồng bào dân tộc thiểu số.