Hà Nội: Quý I/2023 thu ngân sách đạt 138.859 tỷ đồng
Thu ngân sách quý I/2023 đạt 138.859 tỷ đồng. Ảnh: Minh họa

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phát sinh trên địa bàn là 5.417 tỷ đồng, đạt 20,1% dự toán, bằng 79,2% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô 1.705 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán, bằng 136,7% so với cùng kỳ. Thu nội địa 131.733 tỷ đồng, đạt 40,7% dự toán, bằng 142,9% so với cùng kỳ.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 3 và quý I/2023, UBND TP. Hà Nội cho biết đã chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện 22 chỉ tiêu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công 118 nhiệm vụ cụ thể tới các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã với quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong quý II và các tháng còn lại của năm 2023, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 01/02/2023, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của trung ương, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với các giải pháp thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Theo đó, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2023 theo hướng chủ động, tích cực, an toàn, đúng quy định. Cùng với đó, nghiên cứu sửa đổi các cơ chế chính sách của trung ương và thành phố về tài chính ngân sách, đồng bộ, thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố; sửa đổi quy định các mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất…

Đặc biệt, thành phố tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai dự án đường Vành đai 4, tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt không để thất thoát, lãng phí, tham nhũng…

Chi ngân sách địa phương TP. Hà Nội ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2023 là 19.779 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán đầu năm, bằng 133,6% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển là 7.918 tỷ đồng, đạt 16,9% dự toán, bằng 192,6% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên là 11.837 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán, bằng 114,2% so với cùng kỳ.