Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng khá
Quang cảnh cuộc họp báo.

Thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tại buổi họp báo, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, kinh tế - xã hội (KT-XH) vẫn duy trì phát triển và cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2023.

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng gấp 1,24 lần cả nước; thu ngân sách vượt 16,4% dự toán; hoàn thành 18/23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Trong đó, các cân đối lớn được đảm bảo: Thu ngân sách vượt dự toán, đảm bảo cân đối chi. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 410.624 tỷ đồng, đạt 116,4% dự toán, tăng 23% so với năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương 100.528 tỷ đồng, đạt 95,7% dự toán đầu năm, tăng 8,2% so với năm 2022.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn năm 2023 là 5.181 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4%; tổng dư nợ: 3.361 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%, đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế và tiêu dùng. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá bình quân tăng 2,04%, thấp hơn cả nước (3,25%), đạt mục tiêu đề ra là dưới 4,5%.

Bên cạnh đó, kinh tế duy trì tăng trưởng khá. GRDP tăng 6,27%, gấp 1,24 lần mức tăng cả nước (5,05%); trong đó: Dịch vụ tăng 7,26%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,29%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,74%; thuế sản phẩm tăng 3,13%. GRDP bình quân đầu người đạt 151,1 triệu đồng, vượt kế hoạch (150 triệu đồng).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 776.109 tỷ đồng, tăng 10,4%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 16.173 triệu USD (giảm 2,4%); kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 37.714 triệu USD, giảm 8,1%.

Ngành nông nghiệp phát triển ổn định; năm 2022 - 2023, đã có thêm 125 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 159 chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản...

Về giải pháp trọng tâm năm 2024, ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Theo đó, thành phố tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô.

Đồng thời, triển khai hiệu quả, kịp thời chính sách của Trung ương về lãi suất, tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và các lĩnh vực ưu tiên đủ nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng tỷ trọng các khoản thu mang tính bền vững; thực hiện hiệu quả các giải pháp kiểm soát giá cả, thị trường...

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phục vụ nhân dân đón năm mới 2024, Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, TP. Hà Nội sẽ đảm bảo bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp Tết; tổ chức chu đáo, an toàn các hội chợ Xuân, chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố đảm bảo quy định về an toàn phòng chống dịch, trật tự an toàn giao thông.