ứng dụng VssID

Triển khai cài đặt ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số

Nhằm đảm bảo thuận lợi cho người tham gia trong quá trình thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN), đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đảng Bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tích cực phối hợp phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID, đăng ký giao dịch điện tử cá nhân.

Đồng thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đang làm việc, học tập tại các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở giáo dục, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID.

Ứng dụng VSSID- bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của BHXH Việt Nam, được cung cấp miễn phí trên Kho ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android). Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: Thẻ bảo hiểm y tế, theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHYT, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách.

BHXH thành phố Hà Nội cũng yêu cầu BHXH các huyện khẩn trương báo cáo, xin ý kiến UBND huyện cho phép đăng tải nội dung hướng dẫn cài đặt tài khoản VssID trên Website Cổng thông tin điện tử của huyện.

Các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện và các đơn vị thuộc Bưu điện thành phố tổ chức hỗ trợ kê khai giao dịch hồ sơ điện tử (mẫu số 01) và hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động tại các đơn vị theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên:

Người lao động trong các cơ quan hành chính (các cơ quan trung ương, thành phố, huyện, xã) theo phân cấp quản lý thu; phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 28/3/2021.

Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Người tham gia BHXH, BHYT thuộc các đơn vị sự nghiệp, trong các doanh nghiệp; do tác tổ chức quản lý.

Phân công viên chức tại bộ phận “một cửa” vận động, hướng dẫn tất cả các cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID...

BHXH Hà Nội cũng đề nghị Bưu điện thành phố chỉ đạo, phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân khi đến giao dịch tại các Bưu cục/Đại lý thu Bưu điện thực hiện đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID; phối hợp với cơ quan BHXH phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cho các cá nhân.

Yêu cầu các cuộc làm việc giữa cơ quan BHXH với các đơn vị (đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB BHYT, các cơ quan, tổ chức khác…) phải có nội dung hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID cho người lao động của đơn vị.

Trước đó, BHXH Thành phố cũng đã ban hành văn bản số 1084/BHXH-QLT ngày 09/3/2021 hướng dẫn cụ thể các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện cài đặt, các bước cài đặt ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số đến toàn bộ người lao động tại các đơn vị.

An Nhi