Hà Nội: Ưu đãi đối với người dân khi sử dụng các dịch vụ tự nguyện tại cơ sở y tế
Hà Nội: Ưu đãi đối với người dân khi sử dụng các dịch vụ tự nguyện tại cơ sở y tế. Ảnh: TL

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP. Hà Nội quản lý đang tiếp tục thực hiện thu theo mức giá quy định tại Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND TP. Hà Nội, với mức lương cơ sở trong cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là: 1.490.000 đồng/tháng.

UBND TP. Hà Nội sẽ trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP. Hà Nội vào kỳ họp gần nhất năm 2024.

Điều này là cần thiết, nhằm đảm bảo việc triển khai kịp thời, thống nhất với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố, thống nhất với mức giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo nguồn tài chính cho các đơn vị trực thuộc thành phố để thực hiện cơ chế tự chủ chi hoạt động thường xuyên trong giai đoạn hiện nay.

Tại dự thảo Nghị quyết, thành phố đã đề xuất mức giá bằng mức giá tối thiểu theo quy định tại Phụ lục I, II, III kèm theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT và thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp.

Thứ nhất, các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

Thứ hai, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

Thứ ba, đối với phòng khám đa khoa khu vực: Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV; Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

Thứ tư, đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn: Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III; Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có mức giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Thứ năm, đối với nhà hộ sinh: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Mức giá thanh toán tiền giường bệnh áp dụng bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV...

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, giá dịch vụ đề xuất theo Thông tư 22/2023/TT-BYT tăng khoảng 10% so với giá cũ. Như vậy, mức giá theo nghị quyết là đảm bảo đáp ứng được với sự phát triển kinh tế xã hội và thu nhập của người dân.

Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Hà Nội đạt 94% dân số, với gần 8 triệu người dân, tăng 4,7% so với cùng thời điểm năm 2023 và tăng so với cuối năm 2023.