Xây dựng định mức đơn giá rất quan trọng trong việc điều hành ngân sách
Các đại biểu tham dự phiên chất vấn sáng 7/12.

Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Hà Nội, giám đốc các sở đã thông tin, làm rõ quy trình nội bộ, rà soát thủ tục hành chính; rà soát các định mức, đơn giá dịch vụ công...

Tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã cho biết về kết quả thực hiện cam kết hoàn thành công tác rà soát, xây dựng các định mức, đơn giá lĩnh vực rác thải, nước thải, vận tải hành khách công cộng... trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, lộ trình và xây dựng định mức đơn giá là nội dung hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong việc điều hành ngân sách. Theo đó, chuyển từ giao dự toán sang việc đặt hàng. Người lao động chuyển từ hưởng lương từ ngân sách sang hưởng lương từ thành quả lao động.

Sau khi được UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Tài chính Hà Nội đã tham mưu, đề xuất thành phố để rà soát toàn bộ nội dung. Sau khi rà soát tính đến 11/2023, thành phố đã ban hành được 58 định mức với 36 đơn giá; số còn lại 224 định mức chưa được ban hành.

Khi rà soát xong, Sở Tài chính cùng với các sở chuyên ngành chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành quy định về phê duyệt kế hoạch định mức đơn giá. Lộ trình năm 2023 xây dựng xong 54 định mức với 29 đơn giá. Năm 2024 xây dựng xong 133 định mức, 186 đơn giá. Số còn lại 7 định mức và 7 đơn giá sẽ được xây dựng vào đầu năm 2025.

Đặc biệt, Sở Tài chính đã tập trung xây dựng nội dung về định mức và đơn giá rác, nước thải. Theo đó, đã ban hành được đơn giá tạm thời về giáo dục; trình UBND TP và đang xem xét ký năm 2023 với đơn giá nước thải.

Đối với lĩnh vực vận tải công cộng, hiện thành phố đang chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thí điểm nội dung liên quan quản lý giao thông.

Sáng 7/12, ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội dành cả ngày cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo quy định, các chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố, thành viên UBND, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND và các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền về trách nhiệm được phân công.

Căn cứ khoản 2, Điều 10 Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội sẽ ban hành Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định các “cam kết”, “lời hứa”, lộ trình, thời gian hoàn thành, đồng thời giao Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND TP. Hà Nội định kỳ, thường xuyên theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc việc thực hiện, với quan điểm đi đến cùng vấn đề giám sát. Nghị quyết phiên chất vấn sẽ được thông qua tại phiên họp bế mạc.