Điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt: Hà Nội xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền từ rất sớm
Điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt: Hà Nội xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền từ rất sớm. Ảnh: NNK
Sửa khung giá nước sạch, đảm bảo quyền lợi người dân Thông tin về phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt tại Hà Nội Hà Nội: Tăng giá nước sạch, tác động không lớn đến "túi tiền"người dân Từ 1/7: Hà Nội dự kiến tăng giá nước sạch Dự kiến từ 1/7, Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt Hà Nội điều chỉnh giá nước sạch: Mức tăng giá và lộ trình hợp lý

Lập tổ công tác thẩm định giá nước

Trả lời báo chí, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Trần Thành Tâm khẳng định, xác định giá nước sạch có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, thành phố đã rất thận trọng, cũng như có chỉ đạo cụ thể với các sở, ngành; được phản ánh và thông tin cụ thể trên các phương tiện truyền thông và các cơ quan báo chí.

Vừa qua, sau cuộc thực hiện phản biện xã hội tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội đã nhận được những tham mưu góp ý của các cơ quan báo chí. Những nội dung đó thể hiện mục đích, nguyên tắc, phương pháp cũng như chủ trương của Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện.

Bà Trần Thành Tâm cho biết, khi có phương án điều chỉnh phương án giá nước trên địa bàn, thành phố đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền từ rất sớm. Từ tháng 2/2023, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về vấn đề này. UBND TP. Hà Nội đã cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị trong từng giai đoạn để người dân tiếp cận được định hướng, chủ trương của thành phố trong việc điều chỉnh giá nước. Nhờ công tác tuyên tuyền sâu rộng, trong thời gian vừa qua, Sở Tài chính nắm bắt thông tin việc điều chỉnh giá nước lần này của thành phố về cơ bản được người dân đồng tình, ủng hộ cao.

Về phương án giá, người dân cũng đánh giá không tác động nhiều đến đời sống nhưng người dân cũng mong mỏi, bên cạnh điều chỉnh giá nước thì sẽ có nội dung cụ thể về chất lượng nước để đảm bảo cuộc sống.

Trước câu hỏi, tính giá nước như thế nào, đã đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh nước ổn định chưa, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, khi xác định phương án giá nước, thành phố đã thành lập tổ công tác thẩm định giá nước trên địa bàn, gồm có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Thuế… Mỗi đơn vị có nhiệm vụ riêng, thực hiện công tác rà soát và thẩm định phương án giá nước.

"Chính vì vậy, phương án giá nước khi tính toán đảm bảo theo đúng quy định của hông tư 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt ; các yếu tố cấu thành giá đảm bảo và đảm bảo lợi nhuận của nhà đầu tư cũng được thực hiện theo đúng quy định của thông tư này “ - Phó Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh.

Hà Nội xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền rất sớm
Giá nước được điều chỉnh tăng theo lộ trình. Ảnh: TL

Thực hiện tăng theo lộ trình trong vòng 2 năm

Khi Sở Tài chính Hà Nội xây dựng phương án giá nước cũng đã làm việc với các đơn vị cấp nước, nhận được sự đồng thuận của các đơn vị này trước khi báo cáo với UBND thành phố.

"Trong phương án giá nước, để đảm bảo đời sống của người dân, thành phố đã không quyết định tăng giá nước đột ngột mà thực hiện tăng theo lộ trình trong vòng 2 năm; đảm bảo trong khoảng thời gian này có thể đáp ứng được yếu tố đầu vào cấu thành giá nước, điều chỉnh kịp thời đảm bảo tính thị trường trong điều chỉnh giá nước" - bà Trần Thành Tâm khẳng định.

Để đảm bảo chất lượng nước, Sở Tài chính đã có báo cáo UBND thành phố về trách nhiệm của các công ty cấp nước; việc xây dựng phương án giá nước phải đảm bảo quy định chất lượng nước theo tiêu chuẩn. Thành phố đã giao trách nhiệm cho Sở Y tế trong quá trình kiểm tra chất lượng nước. Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra áp dụng định mức kỹ thuật.

Sở Tài chính Hà Nội có trách nhiệm rà soát giá nước hằng năm theo đề nghị của đơn vị cấp nước. Thành phố đã chỉ đạo liên ngành thực hiện một cách tổng thể các phương án để đảm bảo quyền, lợi ích của người dân; hài hòa lợi ích nhà nước - người dân - doanh nghiệp. Tất cả quyền lợi của người dân được thành phố ưu tiên đầu tiên, có chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách…

Làm rõ thêm vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đang sử dụng cả nước mặt và nước ngầm. Hiện nay, Hà Nội trung bình đang khai thác 770.000 m3/ngày đối với nước ngầm. Theo quy hoạch nước trên địa bàn, đến năm 2025, Hà Nội sẽ giảm khai thác còn 615.000 m3/ngày đêm và đến năm 2050, còn khoảng 413.000 m3/ngày đêm. Từ đó, chúng ta phải khai thác hợp lý nguồn nước mặt và nước ngầm, ưu tiên khai thác nguồn nước mặt.

"Trong 10 năm qua, chúng ta giữ ổn định giá nước. Thành phố tính toán điều chỉnh giá nước từ năm 2019 nhưng chưa thực hiện để đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Đến năm 2022, trong xu thế bắt buộc phải điều chỉnh giá nước để đảm bảo chi phí đầu vào và đầu ra, các đơn vị đã nghiên cứu rất thận trọng. Phương án giá đã tính đến chi phí hỗ trợ hộ cận nghèo, các đối tượng an sinh xã hội và so sánh chi phí mức sinh hoạt dưới 10m3 thì chi phí giá nước sạch của Hà Nội đang thấp hơn một số tỉnh thành như Quảng Ninh, Điện Biên" - ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh./.