Đối với các khoản thu từ đất và khoản thu giao vượt kế hoạch bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các quận, huyện, thị xã điều hành kế hoạch chi theo khả năng nguồn thu, đảm bảo cân đối, tuyệt đối tránh phát sinh nợ XDCB.

Về kế hoạch giao vốn đầu tư XDCB và quyết toán dự án hoàn thành: Ưu tiên giải quyết dứt điểm nợ XDCB (nếu có), các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015 nhưng chưa đủ vốn. Thời gian hoàn thành trước 30/5/2015.

Về giải quyết nợ XDCB: Đối với 13 đơn vị còn nợ XDCB phải chủ động cân đối, bố trí từ nguồn kết dư ngân sách huyện; đẩy mạnh công tác xử lý tồn tại về đất, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015, không để phát sinh nợ mới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai và Ba Vì chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số nợ XDCB thời điểm 31/12/2014; đối chiếu với kết quả kiểm tra nợ do Thanh tra Thành phố đã có kết luận làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có phương án xử lý theo đúng quy định. Trên cơ sở xác định chính xác số nợ cần phải xử lý dứt điểm trong năm 2015, tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo các xã tiếp tục bố trí vốn, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu chủ tịch 11 huyện, thị xã: Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Hoài Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng, Ứng Hòa, và thị xã Sơn Tây: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tiếp tục bố trí vốn năm 2015, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới./.

H.C