Tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao trên 7.003 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 6/2022, tỉnh Hà Tĩnh giải ngân được trên 2.252,7 tỷ đồng, đạt 32,2% kế hoạch vốn được giao. Tỷ lệ này đã đưa Hà Tĩnh đứng trong danh sách các tỉnh có tỷ lệ giải ngân đạt khá trong cả nước.

Hà Tĩnh thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
Hà Tĩnh thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Với mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất khi kết thúc năm ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/6 đến ngày 25/7/2022. 3 tổ công tác này sẽ do 3 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Tại quyết định nêu rõ, nhiệm vụ của 3 tổ công tác là rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và ban giao công trình, dự án đưa vào sử dụng; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đồng thời, các tổ đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; kiến nghị UBND tỉnh cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2022 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, nhằm đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong niên độ ngân sách năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với sở, ban, ngành và địa phương./.