Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những ưu tiên được lãnh đạo TP. Hải Phòng hết sức quan tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Ngô Duy Hùng - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng cho biết, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán nguồn vốn, KBNN Hải Phòng luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ cũng như các chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND thành phố để thực hiện thanh toán vốn cho các dự án, công trình theo đúng tiến độ.

Hải Phòng: Phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
Hải Phòng quyết tâm đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất khi kết thúc năm. Ảnh minh họa: H.T

Một trong những biện pháp đã được KBNN Hải Phòng triển khai rất hiệu quả đó là chủ động rà soát tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, từ đó gửi công văn đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) đẩy nhanh tiến độ thực hiện để có khối lượng nghiệm thu thanh toán vốn.

Đồng thời, KBNN Hải Phòng cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi, nhất là đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, BQLDA cũng như các sở, ngành để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án để nhanh chóng tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ của KBNN và UBND thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc giải ngân vốn đầu tư công.

Định kỳ ngày 20 hàng tháng và ngày đầu của tháng kế tiếp, KBNN Hải Phòng đều có báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư của các dự án do địa phương quản lý. Tại các báo cáo, KBNN Hải Phòng đều nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo…

Một trong những biện pháp đã được KBNN Hải Phòng triển khai rất hiệu quả đó là chủ động rà soát tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, từ đó gửi công văn đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) đẩy nhanh tiến độ thực hiện để có khối lượng nghiệm thu thanh toán vốn.

Trong năm 2022, TP. Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 18.103 tỷ đồng (trong đó có trên 12.720 tỷ đồng là vốn do Thủ tướng Chính phủ giao). Theo báo cáo từ KBNN Hải Phòng, dự kiến đến hết tháng 11 vừa qua, địa phương giải ngân được trên 9.180 tỷ đồng, đạt trên 72% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt gần 51% tổng kế hoạch vốn được giao.

Hải Phòng đang có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của cả nước khi đạt 72% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, nhưng so với tổng kế hoạch vốn được giao thì tỷ lệ giải ngân của Hải Phòng lại đang đạt thấp so với tỷ lệ chung của cả nước.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là hết năm, trong khi lượng vốn cần giải ngân tại Hải Phòng còn rất nhiều. Theo đó, KBNN Hải Phòng cùng các cấp, ngành, chủ đầu tư tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra. Đồng thời, KBNN Hải Phòng sẽ bố trí cán bộ làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ để kịp thời thanh toán vốn khi chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi hồ sơ khối lượng đã được nghiệm thu đến./.