HP

Một góc thành phố Hải Phòng. Ảnh minh họa

Báo cáo cho biết cụ thể, trong 5 tháng qua, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 20,52% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.539 tỷ đồng, tăng 18,52%; trong đó, thu nội địa đạt 8.345 tỷ đồng, tăng 22,5%; sản lượng hàng qua cảng biển đạt 35,2 triệu tấn, tăng 12,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,5%; khách du lịch tăng 11%. Tuy nhiên, thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài còn thấp, mới đạt 16,6% kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng cho biết, những kết quả đạt được trong 5 tháng qua có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, còn nhiều lĩnh vực của thành phố chưa đạt kết quả như mong muốn, cụ thể là giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thu ngân sách chưa đạt mức tăng trưởng như kế hoạch; giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều dự án chậm...

Với nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu là quyết tâm thu ngân sách hoàn thành vượt mức kế hoạch, mà cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế giữ vai trò chủ lực. Do đó, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu 2 cơ quan này cần sớm có đề xuất, tham mưu và tổ chức công tác thu hiệu quả cao.

Đồng thời, để đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư từ nay đến cuối năm, UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thúc cần thúc đẩy nhanh các công việc liên quan tới giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch giao cho các chủ đầu tư sớm triển khai các dự án.

An Nhi