Năm 2022, Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công cho Hải Phòng là 12.700 tỷ đồng, HĐND thành phố giao thêm trên 5.382,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư công năm 2022 của Hải Phòng là trên 18.103 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch của năm 2021.

Hải Phòng ra khỏi danh sách các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước
Hải Phòng ra khỏi danh sách các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Ảnh minh họa

Theo tổng hợp báo cáo từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 5 vừa qua, địa phương giải ngân được trên 3.231,4 tỷ đồng, đạt 17,8% kế hoạch.

Đây là một tỷ lệ giải ngân thấp cho đến thời điểm này so với cùng kỳ năm trước và các năm trước đây của Hải Phòng.

Nguyên nhân chủ yếu việc giải ngân chậm của Hải Phòng được chỉ ra vẫn là do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng.

Trước thực trạng trên, UBND TP Hải Phòng đang yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực và trách nhiệm.

Đồng thời, thực hiện rà soát điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể người đứng đầu và cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Với vai trò là cơ quan kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư công, ông Ngô Hải Trường - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở ngành chức năng liên quan và các chủ đầu tư, nắm bắt thực tiễn triển khai từng dự án, từng gói thầu.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã yêu cầu các đơn vị Kho bạc nhà nước trực thuộc thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ để đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công kịp thời đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc thanh toán trước kiểm soát sau đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần.