hải quan hải phòng

Thông tư 38/2015/TT-BTC có nhiều điểm đơn giản hóa thủ tục hải quan đáng chú ý. Ảnh: Ngọc Linh

Hơn 100 cán bộ công chức hải quan, cùng đại diện hơn 300 doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã tham dự tập huấn. Đại diện các cục, vụ chuyên trách, Tổng cục Hải quan giới thiệu chi tiết về những thay đổi, những điểm mới được quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, Thông tư 38 bãi bỏ, thay đổi một số quy định với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất, nhằm đơn giản hóa, thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, tránh gây tồn đọng, kéo dài, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Một số thủ tục được bãi bỏ như: bỏ quy định nộp hợp đồng mua bán khi làm thủ tục tạm nhập; lập danh sách các tờ khai nhập khẩu tại chỗ gửi cho cơ quan thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo tháng thay vì từng lần; chủ kho tự theo dõi thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan, báo cáo về hiện trạng hàng hóa trong CFS theo từng quý…

Đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, bãi bỏ nhiều thủ tục như: bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công; bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận, điều chỉnh định mức gia công, sản xuất xuất khẩu; bỏ thủ tục quyết toán nguyên liệu, vật tư theo từng hợp đồng gia công…

Bên cạnh đó, quy định về phương thức quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu cũng được thay đổi căn bản…/.

Ngọc Linh