HQBD

Cán bộ Hải quan Bình Dương rà soát tờ khai nhập khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm. Ảnh: Phi Vũ

Riêng trong tháng 4/2020, Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý 242 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, thu nộp ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng…

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là khai sai về mã số hàng hóa, thuế suất hàng hóa nhập khẩu, sai thời hạn làm thủ tục hải quan, không tái nhập hàng hóa đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan; khai sai so với thực tế về số lượng, trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Với kết quả nêu trên, lũy kế, 4 tháng đầu năm 2020, Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý 661 vụ vi phạm về hải quan, thu nộp ngân sách hơn 5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, để chống thất thu, kịp thời các hành vi vi phạm về hải quan, Hải quan Bình Dương tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm soát rủi ro trọng tâm năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan; tiếp tục theo dõi tình hình phân luồng tờ khai (luồng đỏ) đối với tờ khai xuất khẩu (chỉ dẫn rủi ro về xuất xứ); rà soát, phân tích doanh nghiệp trọng điềm về gian lận xuất xứ, gian lận nhãn mác và sờ hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp; kiên quyết đấu tranh không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn./.

Ngọc Linh