Hải quan Hà Nội

Cán bộ Chi cục Hải quan đầu tư gia công Hà Nội tăng cường rà soát tờ khai XNK của DN. Ảnh: Hải Anh

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Phương Trung, sau thời điểm 1/7/2013, tại đơn vị phát sinh 377,7 tỷ đồng nợ thuế chuyên thu quá hạn. Trong năm 2014, đơn vị đã thu đủ, kịp thời tiền thuế của những tờ khai phát sinh.

Các khoản nợ thuế XNK của đơn vị hiện nay do các nguyên nhân khách quan như nợ ảo do doanh nghiệp (DN) truyền nhầm tờ khai, đang làm thủ tục hủy; nợ nộp sai số thuế…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kém hiệu quả trong công tác thu hồi nợ thuế XNK. Nổi lên trong số đó là biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của DN cũng như biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan không đạt hiệu quả cao. Việc phối hợp với các cơ quan khác cũng kém hiệu quả.

“Có 60 trường hợp nợ thuế Hải quan Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng thì đến nay chưa có trường hợp nào cơ quan thuế áp dụng biện pháp này. Lý do là DN cũng nợ thuế tại nội địa, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp này hoặc đang thực hiện tuần tự các biện pháp khác…”- bà Phương Trung cho biết thêm.

Hiện nay, Hải quan Hà Nội đã thành lập các tổ đốc thu nợ thuế, trực tiếp đến trụ sở DN để đôn đốc, thu hồi nợ đọng; phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn nắm bắt tình hình hoạt động của DN; áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định nhằm thực hiện thu và xử lý nợ đọng thuế; ứng dụng quản lý rủi ro trong quản lý DN, quản lý hàng hóa XNK, không để phát sinh nợ mới.

Theo tính toán, dự kiến năm 2014, đơn vị sẽ thu hồi và xử lý được 437,7 tỷ đồng nợ thuế, đạt 80,2% so với chỉ tiêu thu hồi nợ được giao./.

Dương Tùng-Hải Anh