cang hai phong

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Đến thời điểm này, các địa bàn do Hải quan Hải Phòng quản lý đều đạt được tiến độ thu ngân sách trên 80% kế hoạch năm, tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Địa bàn thành phố Hải Phòng thu hơn 27.128 tỷ đồng, đạt 82,5% kế hoạch, tăng 6,7%; địa bàn tỉnh Hải Dương thu hơn 1.143 tỷ đồng, đạt hơn 83% kế hoạch, tăng hơn 14,8%; tỉnh Hưng Yên thu hơn 1.731 tỷ đồng, đạt hơn 82% kế hoạch, tăng 26,4%.

Nợ đọng thuế của đơn vị tính đến 15/10 giảm 1.365 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2013; trong đó nợ chuyên thu giảm 1.334 tỷ đồng, nợ thuế tạm thu giảm 31 tỷ đồng.

Trong gần 2 tháng còn lại của năm 2014, đơn vị sẽ phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định của pháp luật nhằm hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận, trốn thuế...

Hải Anh