Vân Phong

Cán bộ Hải quan Khánh Hòa giám sát hoạt động nhập khẩu xăng dầu tại kho ngoại quan cảng Vân Phong. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, thống kê trong tháng 7/2021, đơn vị đã làm thủ tục cho lượng hàng hóa với kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt hơn 335 triệu USD, tăng hơn 38% so với tháng 6. Lũy kế tính đến hết tháng 7/2021 kim ngạch XNK đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2020.

Đơn vị đã thu ngân sách đạt hơn 1.729 tỷ đồng, đạt hơn 53% chỉ tiêu được giao. Trong đó, nguồn thu chủ yếu của đơn vị là từ xăng dầu nhập khẩu đạt 626,18 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,21% tổng thu; thu từ các dự án điện gió, điện mặt trời đạt hơn 860 tỷ đồng, chiếm 49,73% tổng thu, tăng gần 38% so với cùng kỳ 2020.

Điểm đáng chú ý nữa là đơn vị thực hiện khá hiệu quả công tác thu hồi và xử lý nợ thuế. Kết quả đơn vị đã thu hồi nợ đọng đạt 18,4 tỷ đồng (nợ quá hạn trong 90 ngày: 4,80 tỷ đồng, nợ quá hạn quá 90 ngày: 13,60 tỷ đồng). Số nợ quá hạn quá 90 ngày đã xử lý là 2,51 tỷ đồng./.

Ngọc Linh