Hải quan Quảng Bình giữ vũng đà tăng thu ngân sách. Ảnh: Ngọc Linh

Với kết quả nêu trên, cho thấy nỗ lực của đơn vị trong công tác thu ngân sách trong bối cảnh hoạt động của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Hải quan Quảng Bình trong số nhóm không nhiều đơn vị hải quan tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu ngân sách đạt dự toán ở mức khá (8 tháng qua dự toán thu ngân sách của toàn ngành Hải quan mới đạt 54,1%).

Công tác chống nợ thuế và thu hồi nợ thuế của đơn vị cũng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả.

Số nợ thuế trong hạn của đơn vị rút xuồng hơn 41,3 tỷ đồng, giản 25,5%; nợ quá hạn còn hơn 54,7 triệu đồng, giảm 87%; nợ cưỡng chế chỉ còn hơn 3,9 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thông qua công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị cũng góp phần tăng thu cho ngân sách.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 108 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, tăng 65 vụ so với cùng kỳ, trị giá hàng hóa hơn 3,7 tỷ đồng, phạt hành chính, nộp ngân sách 441,7 triệu đồng./.

Hải Anh