Đây là tín hiệu đáng mừng cho toàn ngành Hải quan Hà Tĩnh trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2014.

Kết quả này là nhờ sự nỗ lực trong việc đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) thu hút nguồn thu cho NSNN.

Trong đó, Chi cục đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; xử lý nợ thuế; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Alt
Kiểm tra hàng hóa qua Cảng Vũng Áng. Ảnh: Hà Hùng

Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro; tăng cường xây dựng đội ngũ CBCC, duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử do Cục Hải quan tỉnh phối hợp Học viện Tài chính tổ chức. Tăng cường liên hệ, hướng dẫn cho doanh nghiệp trong vận hành chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS theo đúng lộ trình, kế hoạch của toàn ngành.

Tập trung vào chạy thử chương trình thông quan tự động VNACCS/VCIS và sử dụng chữ ký số, chuẩn bị đến tháng 4/2014 sẽ áp dụng hệ thống vào thông quan hàng hóa.

Trong thời gian chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS, Hải quan Vũng Áng đã thực hiện đẩy mạnh, chú trọng đào tạo cán bộ, tích cực hướng dẫn doanh nghiệp để đảm bảo khi áp dụng hệ thống vào thông quan hàng hóa được thông suốt.

Được biết hiện tại, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh có số lượng tờ khai lớn phát sinh tại Chi cục đã ký cam kết đảm bảo chạy thử và chạy chính thức hệ thống VNACCS/VCIS./.

Lan Hương