Ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang cho biết, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bộ Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong thời gian này, ngoài việc kiểm soát tốt các nguồn chi ngân sách, KBNN Hậu Giang còn chú trọng tới công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, hướng đến sự thành công của Ngày bầu cử, KBNN Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc quan tâm, ưu tiên trong công tác kiểm soát, thanh toán kinh phí phục vụ bầu cử, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo này, các đơn vị KBNN trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính trong công tác giao dự toán, tổ chức kiểm soát, thanh toán chặt chẽ các khoản chi phục vụ công tác bầu cử đúng định mức và có trong dự toán được giao. Các hồ sơ, chứng từ thanh toán đều được thực hiện giao nhận, xử lý thông suốt, đúng thời gian quy định trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Theo báo cáo từ KBNN Hậu Giang, dự toán của cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị giải ngân là trên 13 tỷ đồng. Đến nay, KBNN Hậu Giang đã giải ngân được trên 4,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 32% dự toán./.

Vân Hà